Telefon: +420 724 121 844 | Email: oms.chrudim@tiscali.cz | Adresa: Opletalova 690, Chrudim, 537 01 | ČÚ: 1141001319/0800 | IČ: 67777198 | Datová schránka: 

O nás

ČMMJ z.s. – Okresní myslivecký spolek Chrudim, jako pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., navazuje svou činností na zdejší bohatou tradici myslivosti a mezi jeho hlavní poslání patří sdružování myslivců zdejšího regionu. OMS Chrudim působí v krajině svým charakterem velice rozmanité, s dosti rozdílnou nadmořskou výškou a mírou zalesnění, což se znatelně projevuje úživností a mírou zastoupení jednotlivých druhů zvěře
v honitbách.

Je každoročním pořadatelem chovatelské přehlídky trofejí, mnoha kynologických akcí, střeleckých soutěží, či kulturních a vzdělávacích akcí. Okresní myslivecký spolek Chrudim se zmíněnými akcemi, svou mysliveckou činností, výchovou nových adeptů a prací s mládeží, snaží popularizovat myslivost a činnost všech myslivců před veřejností.

OMS v okruhu své působnosti spolupracuje se státní  správou  myslivosti  MěÚ Chrudim
a MěÚ Hlinsko.